Tronds Marine Service AS

Om oss

Tronds Marine Service AS leverer tungløft, transport og lekterar. Selskapet vårt opererer stort sett i nordlege delar av Europa.

KHMS

Vår evne til å kontinuerleg forbetre kvaliteten på våre tenester er grunnlaget til å sikre vårt arbeid innan kvalitet, helse, miljø og tryggleik.

Lokasjon

Selskapet held til på øya Halsnøy, på vestkysten av Noreg. Omkring oss er nydeleg natur, som står godt i stil med våre tradisjonar.

Nyhende

Kvalitetstenester

Tronds Marine Service AS skal levere kvalitetstenester på ein slik måte som ivaretar personell, miljøet og eigedelar. Dette skal visa igjen i våre mål og vårt arbeid.

Ein løysingsorientert og fleksibel organisasjon er grunnlaget for å nå vårt mål, i tillegg til selskapet si evne til å kontinuerleg forbetre seg.

Flåten vår

Me har ei rekkje forskjellige fartøy i flåten vår, klare til å møte dine behov.

Me kan levera følgjande fartøystypar:

  • Flytekranar
  • Lekterar
  • Nedsenkbare lekterar
  • Ankerlekterar
  • Taubåtar
  • Spesialutstyr