Utstyr

Me har eit breitt sortiment av utstyr til bruk i eigne prosjekt og til utleige. Ta kontakt for tilgjengelighetsstatus og leie av utstyr.

Vinsjer

  • Hydrauliske vinsjer
  • Håndopererte vinsjer
  • Vinsjer med aggregat

Løfteutstyr

  • Løfteåk
  • Stropper
  • Sjakler

Kjøretøy

  • Trucker
  • Personlift
  • Mafi flak

Kjøreramper

Kontakt vår Prosjekt og Befraktnings avd om du har spørsmål

Aage Petter Fjelland
Sales Leader
+47 928 06 120
aage.petter.fjelland@trondsmarine.com

Lasse Digranes
Manager – Project and Chartering
+47 934 00 681
lasse.digranes@trondsmarine.com

Steinar Eide
Manager – Project and Chartering
+47 971 29 666
steinar.eide@trondsmarine.com

Asbjørn Sivertsen
Manager – Contract, Project and Chartering
+47 906 23 472
asbjorn.sivertsen@trondsmarine.com