Tenester

Tronds Marine Service AS tilbyr ei rekkje tenester til den maritime sektor. Me gjer vårt ytterste for å løyse dine utfordringar og behov innan maritime operasjonar, som til dømes:
Tungløft
Transport
Tauing
Lekter operasjonar
Ballast operasjonar
Ingeniørtenestar
Prosjektleiing
Assistanse ved sjøsikring
Berging

Meir informasjon

Kontakt oss dersom du har fleire spørsmål eller førespurnadar.